Jak działa słuch?

Beaton Słyszenie

Jak działa słuch i rodzaje ubytków słuchu

Dźwięk wpada do przewodu słuchowego i wywołuje ruch błony bębenkowej.

Błona bębenkowa wibruje na skutek dźwięku.

Wibracje przenoszone przez kosteczki słuchowe i trafiają do ślimaka.

Wibracje dźwiękowe wprawiają w ruch płyn wypełniający ślimak.

Ruchy płynu powodują uginanie się rzęsek słuchowych. Rzęski słuchowe wytwarzają sygnały nerwowe przechwytywane przez nerw słuchowy. Rzęski słuchowe na jednym z końców ślimaka odpowiadają za przekazywanie dźwięków o niskiej częstotliwości, a te z drugiego końca — za przekazywanie dźwięków o wysokiej częstotliwości.

Nerw słuchowy przekazuje sygnały do mózgu, gdzie są one interpretowane jako dźwięki.

Rodzaje ubytku słuchu

Ubytek słuchu typu przewodzeniowego

Taki rodzaj niedosłuchu ma miejsce, gdy dźwięki nie mogą w sposób swobodny dotrzeć do ucha wewnętrznego. Najczęściej wynika to z zatkanego ucha zewnętrznego lub środkowego, na przykład przez nagromadzony nadmiar woskowiny (czop ,korek woskowinowy) lub zalegające płyny podczas zapalenia ucha (zwłaszcza dzieci). Przyczyną niedosłuchu przewodzeniowego mogą być także nieprawidłowości w budowie przewodu słuchowego, ucha środkowego lub uszkodzona (pęknięta) błona bębenkowa.

Poważny przewodzeniowy ubytek słuchu może być spowodowany chorobą zwaną otosklerozą, polegającą na nieprawidłowym przyroście kości w uchu środkowym. Nadmiar kości uniemożliwia wówczas swobodne ruchy strzemiączka i tym samym przekazywanie drgań do ucha wewnętrznego.

Wskutek niedosłuchu przewodzeniowego dźwięki stają się cichsze, aczkolwiek nie są one najczęciej zniekształcone. W zależności od przyczyny przewodzeniowego ubytku słuchu może mieć on charakter tymczasowy lub trwały.

Ten rodzaj ubytku słuchu często podlega leczeniu, w tym także na drodze operacyjnej.

Ubytek słuchu typu zmysłowo-nerwowego

Ubytek słuchu typu zmysłowo-nerwowego jest efektem zniszczenia lub uszkodzenia komórek czuciowych (rzęsek słuchowych) w ślimaku i zazwyczaj bywa trwały. Tego rodzaju ubytek słuchu, zwany także “głuchotą nerwową”, może występować w czterech stopniach lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

W przypadku ubytków zmysłowo-nerwowych w stopniu lekkim do znacznego zazwyczaj  stosuje się aparaty słuchowe lub implanty ucha środkowego. Natomiast implanty ślimakowe stanowią często rozwiązanie dla osób ze znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu.

Niektórzy pacjenci natomiast cierpią na ubytek słuchu typu zmysłowo-nerwowego tylko w przedziale wysokich częstotliwości, co zwane jest także częściową utratą słuchu. W tych przypadkach uszkodzeniu uległy jedynie rzęski słuchowe u podstawy ślimaka. W wewnętrznej części ślimaka, przy wierzchołku, rzęski słuchowe odpowiedzialne za przetwarzanie tonów niskich pozostają nienaruszone. Z myślą o takich przypadkach opracowano łączoną stymulację elektroakustyczną, zwaną w skrócie EAS.

Ubytek słuchu typu mieszanego

Tego typu ubytek słuchu jest kombinacją ubytku typu zmysłowo-nerwowego oraz przewodzeniowego. Jego przyczyną są problemy z uchem wewnętrznym oraz zewnętrznym lub środkowym. W tym przypadku leczenia obejmują farmakoterapię, interwencję chirurgiczną, stosowanie aparatów słuchowych lub implantację ucha środkowego.

Ubytek słuchu typu centralnego

Ubytek słuchu typu centralnego

Tego rodzaju uszkodzenie zazwyczaj jest bardzo głębokie i nieodwracalne. Ubytek słuchu typu centralnego to problem wynikający z braku lub uszkodzenia nerwu.

Aparaty słuchowe oraz implanty ślimakowe nie są w stanie skompensować ubytku, ponieważ nerw nie przewodzi informacji akustycznych do mózgu.

Aparat słuchowy, wkładka uszna, system wspomagający słyszenie oraz implanty ślimakowe są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.