Dofinansowanie do aparatu słuchowego

Dofinansowanie banknoty

nfz_logo_C_kolor

Nowe przepisy na dofinansowanie do aparatu słuchowego, wkładki usznej obowiązują od stycznia 2023 roku Jest to nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji, dofinansowania do aparatu słuchowego, wkładki usznej oraz urządzeń wspomagające słyszenie.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, ale wartość utraty słuchu musi przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).W myśl tego rozporządzenia refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Jedynie refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM),  jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie (refundację) NFZ do aparatu słuchowego, wkładki usznej, systemu wspomagającego słyszenie (FM)?

  1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu!
  2. Na podstawie wyniku badania słuchu i badania lekarskiego, uprawniony lekarz laryngolog (specjalista*) wystawia zlecenie (wniosek) na dofinansowanie (refundację) aparatów słuchowych i wkładek usznych.
  3. Na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza, gabinet protetyki słuchu po przeprowadzeniu badań i doboru aparatu słuchowego i wkładki usznej, wydaje dobrane i dopasowane aparaty słuchowe i wkładki uszne.
  4. W gabinecie protetyki słuchu jest automatycznie odliczana od ceny detalicznej aparatu słuchowego i wkładki usznej, wartość dofinansowania (refundacji) NFZ  aparatów słuchowych i wkładek usznych.

 *Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

  • laryngologii
  • otolaryngologii
  • audiologii,
  •  audiologii i foniatrii,
  •  otolaryngologii dziecięcej,
  • otorynolaryngologii,

Poniżej przedstawiamy linki do stron www poszczególnych oddziałów NFZ, gdzie w zakładce kontakt mogą Państwo znaleźć dane teleadresowe.
Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, WielkopolskiZachodniopomorski

Wartość dofinansowania do aparatu słuchowego w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja wynosi 3000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja wynosi 1050 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja wynosi 1500 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Warunkiem jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie.Niedosłuch w uchu aparatowanym musi przekroczyć wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 3000 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 2100 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundowane mogą być dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – wynosi  3850 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

logo_PFRONRefundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.
Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla Państwa powiatu prosimy kliknąć na poniższy link:
http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr, lub wpisać „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce google (www.google.pl)
Chcąc znaleźć MOPS (MOPR) dla Państwa miejsca zamieszkania, prosimy wpisać „MOPS nazwa miasta” (np.: MOPS Warszawa) w wyszukiwarce google (www.google.pl)
Na powyższych stronach w zakładkach „powiatowy zespół do spraw orzekania niepełnosprawności”, można dowiedzieć się również w jaki sposób można uzyskać „orzeczenie niepełnosprawności”.

 

Aparat słuchowy , wkładka uszna oraz system wspomagający słyszenie są wyrobami medycznymi. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.