Budowa aparatu słuchowego

  • -
wz

Budowa aparatu słuchowego

Budowa aparatu słuchowego
Budowa aparatu słuchowego

Z czego składa się aparat słuchowy ?

Wnętrze każdego aparatu składa się z:

  • Wejścia dźwięku (mikrofony)
  • Wzmacniacza
  • Procesora
  • Słuchawki
  • Baterii

Wejście dźwięku

Dźwięki otoczenia wychwytywane są przez mikrofon, który przesyła odpowiedni sygnał elektryczny do wzmacniacza aparatu słuchowego. Wyróżniamy dwa typy mikrofonów: zwykły i kierunkowy. Mikrofon wszechkierunkowy (zwykły) odbiera dźwięki nadchodzące ze wszystkich kierunków z jednakową głośnością w związku z tym mowa w hałasie będzie niezrozumiała, gdyż zostanie zakłócona przez sygnały dodatkowe. Dzięki rozwojowi technologii został zaprojektowany mikrofon kierunkowy, który odbiera sygnały z kierunku czołowego i jednocześnie tłumi dźwięki docierające z pozostałych kierunków.

Aparat słuchowy może być także wyposażony w cewkę telefoniczną, która odbiera dźwięki z pętli induktofonicznych, umieszczonych np. w teatrach, salach wykładowych. Wówczas dźwięk z systemu mikrofonów czy projektorów przekształcany jest w pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę telefoniczną. Element ten zajmuje stosunkowo dużo miejsca dlatego też nie ma możliwości zastosowania go w aparatach wewnątrzkanałowych. Natomiast w większości aparatów występuje opcja przełączania, która pozwala wybrać opcję słuchania przez mikrofon czy cewkę.

Wzmacniacz – jego zadaniem jest oczywiście wzmocnienie dźwięków, w celu lepszego słyszenia przez osobę niedosłyszącą. Dźwięk musi być dostosowany do dynamiki słyszenia, tak by nie był zbyt głośny, przez to niekomfortowy. Wzmocnienie można dopasować samodzielnie przez pokrętło głośności bądź automatycznie przez zainstalowany mechanizm. Nowoczesne aparaty słuchowe wzmacniają dźwięki o różnych poziomach głośności, mają zdolność redukcji hałasu – głośne dźwięki otoczenia zostają stłumione a sygnał mowy uwydatniony.

Procesor

Zaprogramowany przez protetyka, przetwarza dźwięk zgodnie z indywidualnymi potrzebami

Wyjście dźwięku

Wzmocniony i przetworzony dźwięk przekazywany jest do przewodu słuchowego przez małą słuchawkę. W aparatach zausznych dźwięk przenoszony jest do rożka aparatu, czyli plastikowej, wygiętej rurki, a następnie przez dźwiękowód do kanału słuchowego wkładki usznej. Natomiast w aparatach wewnątrzusznych, wewnątrzkanałowych i całkowicie wewnątrzkanałowych słuchawka jest umieszczona bezpośrednio w kanale dźwiękowym aparatu. Ze względu na bliskie sąsiedztwo światła przewodu słuchowego, istnieje ryzyko, że woskowina będzie dostawać się do kanału dźwiękowego aparatu i blokować wydostawanie się dźwięku. Jednak aparaty słuchowe mogą być wyposażone w osłony, które chronią przed woskowiną lub filtry, które ułatwiają czyszczenie. Oprócz kanału dźwiękowego, aparat słuchowy może zawierać dodatkowy kanał – wentylację, która łączy wnętrze przewodu słuchowego ucha z zewnętrznym otoczeniem. Dzięki temu elementowi nie wytwarza się statyczne ciśnienie powietrza w przewodzie słuchowym oraz nie gromadzi się nadmiernie wilgoć, ponadto minimalizuje on efekt okluzji ( uwięzienia dźwięku w przewodzie słuchowym).

Bateria

Mieści się w specjalnym pojemniku baterii i dostarcza energii niezbędnej do działania aparatu. Zazwyczaj pojemnik baterii aparatu pełni funkcję włącznika i wyłącznika. Kiedy pojemnik jest otwarty, aparat jest wyłączony i odwrotnie. Baterie są w różnych standardowych rozmiarach, ich wielkość będzie zależna od wielkości pojemnika. Zużycie baterii przez poszczególne aparaty jest bardzo zróżnicowane, dlatego trudno określić na ile

wystarczy. Wymiana baterii jest prosta i nie sprawia trudności.

W celu skorygowania jednostkowych problemów wynikających z ubytku słuchu, aparat słuchowy może być wyposażony w inne narzędzia, które dobierze specjalista.

Aparat słuchowy  w znaczny sposób poprawi komfort i funkcjonowanie w codziennym życiu. Tym bardziej, że wraz z rozwojem technologii w znaczny sposób polepszyła się jakość aparatów. Pojawiło się coraz więcej nowych programów, technologia analogowa została zastąpiona cyfrową, mikrofony są kierunkowe, występuje system redukcji hałasu, a aparaty słuchowe są niewielkie i tworzone z coraz to lepszych materiałów, co zapewnia ich dyskrecję.